L'entraînement en images (30 octobre 2017)

Julien LAPORTE
Jonathan IGLESIAS
Mehdi JEANNIN et Pierre PATRON
Thomas FONTAINE
Jonathan IGLESIAS et Franck HONORAT
Pascal GASTIEN
Thomas FONTAINE, Jérôme PHOJO et Mathias PEREIRA LAGE
Jonathan IGLESIAS
Mathias PEREIRA LAGE et Ludovic SOARES
Nicolas GAVORY
Mathias PEREIRA LAGE